Sahne34 Tiyatro Academy

Tiyatrocu

Sahne 34 bireysel oyunculuk eğitimlerimizde birçok öğrencimizin kendi yeteneklerini keşvetmesinde yardımcı olduk. Bugün onlar yeteneklerinin zirvesindeyken yeni öğrencilerimiz ile yolumuza devam etmenin haklı gururuyla, bireysel eğitimlerimizden bazılarını bu makalemizde sizlerle paylaşmak isteriz.

   Sahne 34 bireysel eğitimlerimiz, şan eğitimi, Solfej 'kulak ' eğitimi, Gitar eğitimi, Piyano eğitimi, Keman eğitimi, Çello eğitimi, Diksiyon eğitimleri olmak üzere gerçekleştirilmektedir.

Şan Nedir?

  Bilinen en basit tabiriyle şan; "şarkı söylemek" dir. Ancak elbette Şan olgusunu tanımlamak ismini söylemek kadar kolay değildir. Şan akademik olarak, "insana ait ses perdelerinin doğru kullanılması sonucu armonik seslerle yaratılan nameler veya ezgilerdir." denilmektedir. Ki bu şekilde bakıldığında Şan' a ait 2 temel öge derhal karşımıza çıkmaktadır.

    Ses perdelerini doğru kullanmak.
    Armonik (uyumlu) sesler üretmek.

Ses perdeleri doğru kullanıldığında zaten armonik seslere ulaşılmaz mı?

Elbette hayır. Ses perdelerini doğru kullanmak sadece doğru vurguyu yapacak seslerin ne şekilde çıkarılacağını öğreten fiziksel bir meseledir. Elbette bunun yanında doğru tonları bilmek ve sesleri olması gerektiği tonda vermek de şan' ın bir parçasıdır.
 
Ancak ses perdelerini doğru kullanmadan doğru sesleri elde etmek mümkündür. Ve tabi bu biçimde ulaşılan sesler ne kadar doğru olurlarsa olsunlar, teknikleri bakımından insan fizyolojisine zarar verebilmektedirler. Örneğin eğitilmemiş bir ses ile farklı perdelerden söylenecek Çok dik eserler zaman içerisinde sesinizi tamamen kayıp etmenize sebep olabilir. Kısacası ne kadar yetenekli olursanız olun, doğru sesleri hayatınız boyuna çıkarabilmek istiyorsanız, ses eğitimi almanız sağlığınız açısından faydalıdır.


Şan Eğitimi Neye Yarar?

İster İbrahim Tatlıses söyleyin, ister Pavarotti, Şan eğitimi ses çıkardığınız sürece işinize yarayacaktır. Örneğin çok tiz bir sese çıkmak pek çoğumuz için imkansız gibi görünebilir, veya çok tiz bir ses çıkarmak için avazımız çıktığı kadar bağırmamız gerektiğini düşünebiliriz. Veya Çok kalın tonlarsa eserler okurken fısıltıya yakın şiddette ses çıkarabiliriz. Daha da kötüsü sessingerleri yanlış perdelerden, yanlış biçimde okuyabiliriz.

İşte şan eğitimi, size bu durumlarda nasıl davranmanız gerektiğini öğreten eğitimdir. Derslerimizde Nefes Almaktan, 9/8' lik ritimde ne şekilde davranılacağına kadar pek çok konuda eğitim verilmektedir.

DİKKAT:Şan eğitimi hiç kimseye sahip olmadığı ses aralıklarını kullanmayı vaad etmemektedir. Şan eğitimi almanın en önemli faydası da burada ortaya çıkmakta, zira kişi kendi sınırlarını ve potansiyelini bilmekte ve buna göre davranmaktadır.

Ancak elbette şan eğitimi almış kişilerin ses aralıklarında değişiklik olacaktır. Zira eğitim sonunda daha önce kullanmadığınız ses register'larını (ses enstrümanı) kullanır hale geleceğinizden ses özelliklerinizde belirgin bir farklılık olacaktır.

Çok daha önemli olan konu ise, şan eğitiminin sonsuz sağlıklı ses vaad etmesidir. Yani fiziksel bir rahatsızlığınız olmadığı sürece eğitimli bir sesi çok fazla kullanabilir ve performansında düşüş gözlemlemezsiniz.

Elbette ses korumak için gerekli eğitimler de derslerde verilmektedir.
 
Şan derslerimizde, Doğru Nefes almak, doğru nefes kullanmak, Artikülasyon (Temel Diksiyon) eğitimi, Ses elemanlarını tanımak ve doğru kullanmak, Vücut potansiyelini tanımak, İşitme, Ezgi tekrar etme, Temel ses ve nota bilgisi, Ses Gezersizleri, Vokal Egzersizleri gibi konulara değinilmektedir.
Sonuç olarak şan derslerinin solganı " Doğru nefes, doğru sese; doğru ses, doğru artikülasyon ve doğru notalarla şarkıya dönüştürülür." olarak tanımlanabilir.

Solfej Nedir? Solfej Hakkında!


   Bir müzik parçasının notalarını, do, re, mi gibi tek sesli adlarla okuyarak seslendirmeye denir. Bu anlamıyla solfej, bir müzik parçasının notalarını okumak ya da çalmak ile özdeştir. Müzik öğretiminde bu amaçla yapılan çalışma ve araştırmalara da solfej denir. Bu çalışma a, o, u gibi ünlülerle yapılırsa buna vokaliz adı verilir.

   Solfej çalışmasında öğrenciler anahtarları, ses aralıklarını ritimleri, tonalite ve değiştirme işaretlerini, özetle müzik yazımının bütün öğelerini tanımayı ve bunları gerçek seslere dönüştürmeyi öğrenirler. Bu bakımdan solfej müzik öğreniminde önemli bir yer tutar. Yalnızca şan öğrencileri değil, çalgı öğrencileri de solfej eğitimi görürler.

   Solmizasyon ise, bir ses dizisindeki notaları hecelerle adlandırma yöntemine verilen addır. Eski Yunan, Hint ve Çin müziklerinde de solmizasyona yöntemleri vardır. Avrupa müziğinde en çok kullanılan ve günümüzde de yaygın olan solmizasyon yöntemini ortaçağda İtalyan öğretmen ve müzik bilgini Arezzolu Guido bulmuştur.

   Altı notalı ses dizisini (heksakord) temel dizi olarak alan Guido, her notaya bir hecenin adını verdi. Bu heceleri, dizeleri bu notalarla başlayan Latince yazılmış olan çok tanınmış bir ilahiden aldı.

   Yöntemin adı sol ve mi hecelerinden gelir. İki ana solmizasyon yöntemi vardır. Değişmeyen do adı verilen yöntemde her hece belli bir notanın adıdır ve başka bir nota için kullanılmaz. Do her tonalitede do, sol her tonalitede sol notasının adıdır. Değişken do adı verilen diğer sistemde ise, bütün tonalitelerde do birinci, re ikinci, mi üçüncü notanın adını gösterir. Dolayısıyla do, do majör ya da do minör tonunda do'yu, buna karşılık sol majör veya sol minör tonunda sol'u gösterir.

   İngiltere'de 19. yüzyılda şan eğitiminde yaygın olarak kullanılan tonik sol-fa sistemi de bir solmizasyon türüdür. Bu yöntem de değişken do yöntemine dayanır. Sarah Ann Glover adlı İngiliz bir öğretmenin bulduğu bu yöntem, normal majör dizisinin yedi notasını temel olarak alır. Tonik sol-fa sisteminde doh (okunuşu do), ray (re), me (mi), fah (fa), soh (so), lah (la) ve te (ti) heceleri kullanılır. Yazılı biçiminde bu heceler d, r, m, f, s, l ve t olarak kısaltılır. Diyezli notalarda bu hecelerde e (i) ünlüsü, bemollü notalarda ise a (e) ünlüsü kullanılır. Bugün eskisi kadar yaygın olarak kullanılmayan tonik sol-fa sistemi Galler'de ve İngiltere'nin kuzey kesimlerinde kulanılmaktadır.

Nilay AYDINTiyatro Eğitim Kursları - Bireysel Tiyatro

Sahne 34 Tiyatro Eğitim ve Sanat Merkezi www.sahne34.com

Sahne 34 Tiyatro Eğitim ve Sanat Merkezi
www.sahne34.com

Sahne34 Tiyatro Eğitimi

Atatürk

Sanattan mahrum bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (Kemal Atatürk)

Cast34 Ajans

Cast34 Ajans

Antik Tiyatro

Antik Tiyatro

Tiyatro aşka benzer.

Tiyatro aşka benzer. İnsanı hazin hazin ağlatır. Ama verdiği acının gücünde bir başka tat bulunur. Tiyatro evrene benzer. İnsanı doya doya güldürür. Ama yansıttığı tuhaflıklar, gülerken ağlamak için istekler doğurur. (Namık Kemal)

İstdt Oyunları

  • Inishmorelu Yüzbaşı (Yeni)
  • Kurban (Yeni)
  • Sessizlik (Yeni)
  • Ay Ecesi (Yeni)
  • Çirkin (Yeni)
  • Düğün Şarkısı (Yeni)
  • Yağmur Durduğunda (Yeni)
  • Aşkın Sıradanlığı
Tamamı

Tiyatro Türleri

Klasikçi Tiyatro, Romantik( Coşumcu) Tiyatro, Doğalcı(Naturalist)Tiyatro ,Simgeci Tiyatro , Dışavurumcu (expresyonist) Tiyatro, Gerçekçi Tiyatro, Eleştirel Gerçekçi Tiyatro, Toplumcu Gerçekçi Tiyatro, Epik Tiyatro, Uyumsuz Tiyatro, Ezilenlerin Tiyatrosu
Sahne 34 Tiyatro Eğitimi ve Sanat Merkezi Tel: 0212 288 09 74 Mail: Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
www.sahne34.com

Açıkdoğa Tiyatrosu:

Bir açıkhava tiyatrosu biçimi. Açıkdoğa tiyatrosu, ormanlık kayalık, dağlık vb. gibi doğal alanlar ile tarihsel yıkıntı, saray bahçesi, spor alanı vb. gibi açık alanlardır. Açıkdoğa Tiyatrosu uygulamaları, 18. yüzyılda yer almaya başlamıştır.Açıkdoğa Tiyatrosu uygulamalarına günümüzde daha çok törensi tiyatro etkinlikleri ile tiyatro antropolojisi çalışmaları kapsamında, yaz ve tiyatro şenliklerinde rastlanmaktadır.